Oт мястото на събитието.

Мариан Велев споделя конкретни примери и работещи решения и ценен опит за

оптимизиране на разходите и увеличаване на приходите от дигитални изображения върху физически носител.

Изработване на фото книга за по-малко от 5 минути.

Приблизително време за получаване на краен продукт - 20 минтути.

1. Приемане на поръчката 3 мин.

2. Дизайн на албума - 5 мин.

3. Печат- 3 мин.

4. Подреждане - 3 мин.

5. Пресоване - 5 мин.

6. Обрязване - 1 мин.

7. Предаване на продукта и УСМИВКИ !!!