Menu
Your Cart

СИСТЕМИ ЗА ФОТО КНИГИ

СИСТЕМИ ЗА ФОТО КНИГИ

PHOTOBOOK BINDING MACHINES

Our machines offer all the functionalities you need to produce professional finished photobooks.

With proper use, they will create a high quality and long-lasting binding for a photobook.

Our machines needed to make photobooks are:

creaser, aligner and pressblock.

You need also a separate cut machine. 

Complete photobook binding system, made in Italy to EU standards.

The latest generation of photobook making machines,
which optimize and reduce the process for realizing a finished product to 3 minutes.
We offer cost-effective complete cold glue photo book binding systems for any environment.
Our compact binding machines are fully pneumatic and require no specialized training to operate.
Our unique adhesive cardstock works equally well with cold or hot glue binding systems
All our machines are pneumatically operated and easy to use.
With only air pipes connected to the various mechanisms, there is no risk of electric shock
The air supply only requires a 10 liter compressor - 8bar/120psi pressure.
We can provide it or you can buy it locally in your country.

МАШИНИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ НА ФОТО КНИГИ
Нашите машини предлагат всички функции, от които се нуждаете,
за да създадете професионални завършени фотокниги.
При правилна употреба те ще създадат висококачествена и дълготрайна подвързия за фотокнига.
Нашите машини, необходими за изработка на фотоалбуми са:
биговачна, подравнителна и пресов блок.
Нуждаете се и от отделна машина за рязане.

Пълна система за подвързване на фотокниги, произведена в Италия по стандартите на ЕС.
Най-ново поколение машини за създаване на фотокниги,  
които оптимизират и свеждат процеса за реализиране на готов продукт до 3 минути.
Ние предлагаме икономични цялостни системи за подвързване на фотокниги със студено лепило за всяка среда.
Нашите компактни машини за подвързване са напълно пневматични и не изискват специализирано обучение за работа.
Нашият уникален залепващ картон работи еднакво добре със системи за подвързване със студено или горещо лепило
Всички наши машини са с пневматично управление и лесни за използване.
Само с въздушни тръби, свързани с различните механизми, няма опасност от токови удари
Захранването с въздух изисква само компресор от 10 литра – 8bar/120psi налягане.
Ние можем да го предоставим или можете да го закупите на място във вашата страна.

PHOTOBOOK BINDING MACHINES

Our machines offer all the functionalities you need to produce professional finished photobooks.

With proper use, they will create a high quality and long-lasting binding for a photobook.

Our machines needed to make photobooks are:

creaser, aligner and pressblock.

You need also a separate cut machine. 

Complete photobook binding system, made in Italy to EU standards.

The latest generation of photobook making machines,
which optimize and reduce the process for realizing a finished product to 3 minutes.
We offer cost-effective complete cold glue photo book binding systems for any environment.
Our compact binding machines are fully pneumatic and require no specialized training to operate.
Our unique adhesive cardstock works equally well with cold or hot glue binding systems
All our machines are pneumatically operated and easy to use.
With only air pipes connected to the various mechanisms, there is no risk of electric shock
The air supply only requires a 10 liter compressor - 8bar/120psi pressure.
We can provide it or you can buy it locally in your country.

МАШИНИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ НА ФОТО КНИГИ
Нашите машини предлагат всички функции, от които се нуждаете,
за да създадете професионални завършени фотокниги.
При правилна употреба те ще създадат висококачествена и дълготрайна подвързия за фотокнига.
Нашите машини, необходими за изработка на фотоалбуми са:
биговачна, подравнителна и пресов блок.
Нуждаете се и от отделна машина за рязане.

Пълна система за подвързване на фотокниги, произведена в Италия по стандартите на ЕС.
Най-ново поколение машини за създаване на фотокниги,  
които оптимизират и свеждат процеса за реализиране на готов продукт до 3 минути.
Ние предлагаме икономични цялостни системи за подвързване на фотокниги със студено лепило за всяка среда.
Нашите компактни машини за подвързване са напълно пневматични и не изискват специализирано обучение за работа.
Нашият уникален залепващ картон работи еднакво добре със системи за подвързване със студено или горещо лепило
Всички наши машини са с пневматично управление и лесни за използване.
Само с въздушни тръби, свързани с различните механизми, няма опасност от токови удари
Захранването с въздух изисква само компресор от 10 литра – 8bar/120psi налягане.
Ние можем да го предоставим или можете да го закупите на място във вашата страна.